patrick_mohr035.jpg

Backstage at Patrick Mohr Autumn/Winter 2014 Show

patrick_mohr006.jpg
patrick_mohr009.jpg
patrick_mohr004.jpg
patrick_mohr021.jpg
patrick_mohr020.jpg
patrick_mohr005.jpg
patrick_mohr037.jpg
patrick_mohr017.jpg
patrick_mohr023.jpg
patrick_mohr036.jpg
patrick_mohr043.jpg
patrick_mohr052.jpg
patrick_mohr056.jpg
patrick_mohr029.jpg

Photography Heiko Laschitzki